?!DOCTYPE html> 四川铝板腐蚀工艺 - 蜀之峰图文艺术腐蚀?/title> <meta name="Keywords" content="四川铝板腐蚀工艺"/> <meta name="Description" content="Z详细介绍四川铝板腐蚀工艺产品内容,包括四川铝板腐蚀工艺的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有四川铝板腐蚀工艺新闻以及最新的市场四川铝板腐蚀工艺h.咨询电话:15908183828"/> <link href="/template/NESTXY000011/lib/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY000011/lib/style.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY000011/lib/animate.min.css" rel="stylesheet"> <script src="/template/NESTXY000011/js/jquery.min.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body onmouseup="document.selection.empty()"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="top hidden-xs"> 蜀之峰图文艺术腐蚀厂ؓ您免Ҏ?a href="http://www.187200.tw">成都铜板腐蚀</a>?a href="/supply/">铝板腐蚀</a>?a href="/news/">不锈钢腐蚀</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?nbsp; </script> </div> </div> </div> <header data-headroom="" class="navbar navbar-default navbar-fixed-top stickyd" role="navigation"> <div class="container"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"> <span class="sr-only">D</span> <span class="icon-bar"></span><span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <h3 class="logo"><img src="/uploads/logo/20190725111959.png" alt="蜀之峰图文艺术腐蚀? width="" height=""/></h3> </div> <nav class="collapse navbar-right navbar-collapse navbar-example" role="navigation"> <ul class="nav nav-pills" role="tablist"> <li role="presentation"><a href="/" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="首页" rel="nofollow">首页</a> </li> <li role="presentation"><a href="/about/" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="关于我们" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li role="presentation"><a href="/news/" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="新闻资讯" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li role="presentation"><a href="/supply/" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="产品展示" rel="nofollow">产品展示</a></li> <li role="presentation"><a href="/tbfs/" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="铜板腐蚀" rel="nofollow">铜板腐蚀</a></li> <li role="presentation"><a href="/lbfs/" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="铝板腐蚀" rel="nofollow">铝板腐蚀</a></li> <li role="presentation"><a href="/bxgfs/" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="不锈钢腐蚀" rel="nofollow">不锈钢腐蚀</a></li> <li role="presentation"><a href="/download/" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="成功案例" rel="nofollow">成功案例</a></li> <li role="presentation"><a href="/contact/" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom" title="联系我们" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </nav> </div> </header> <div class="banner_b"><img src="/template/NESTXY000011/images/about.jpg" alt=""></div> <section class="ngt"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="cl"><a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/lbfs/">铝板腐蚀</a> > <a href="/supply/4.html">四川铝板腐蚀工艺</a></div> </div> </div> </section> <section class="sx-jianju neirong"> <article class="container"> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-9 col-lg-9"> <article class="ny-shuoming text-center"> <h1>四川铝板腐蚀工艺</h1> </article> <article class="info"> <div id="MyContent"> <div><p style="text-indent:2em;"> <b>四川<a href="/lbfs/" target="_blank">铝板腐蚀</a></b>工艺蚀d艺的程详解 </p> <p style="text-indent:2em;"> 四川<a href="/supply/317.html" target="_blank">铝板腐蚀工艺</a>金属的种cM同,其蚀ȝ工艺程也不同,但大致的工序如下Q金属蚀L→除油→水洗→浸蚀→水z→q燥→丝|印刷→千燥→水??min→蚀d案文字→水洗→除墨→水洗→酸z→水洗→电解抛光→水洗→染色或电镀→水z→热水z→q燥→Y布抛(擦光)光→h透明漆→q燥→检验→成品包装?</p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/30256/201907101738182793025693533.jpg" alt="" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 四川铝板腐蚀工艺厂家介绍蚀d工方式的选择 </p> <p style="text-indent:2em;"> 金属蚀ȝҎҎ工g与溶液的接触形式主要有两U,h式蚀d式蚀刅R蚀L式的选择的原则有以下两种?</p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/30256/201707111721111943025610092.jpg" alt="" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 1、生产量Q喷淋式蚀L率高、速度快、精度高Q适合扚w生Q生产容易实现自动化控制Q设备投入大Q同时也不适宜对异性工件及大型工g的蚀刻;式蚀刻设备投入小Q?span>四川铝板腐蚀工艺</span>蚀L侉K用工g范围q,但不适合大批量生产,同时式蚀刻速度较喷淋式蚀LQ生产郊率低Q生产过E不易实现自动化控制?</p> <p style="text-indent:2em;"> 2、工件Ş状及大小Q对于大型工件由于受讑֤的限Ӟ采用h式蚀刻难于进行,而浸泡式׃会受工g大小的媄响?span>四川铝板腐蚀工艺</span>工g形状复杂Q在h时有些部位会出现h不均匀的情况而媄响蚀ȝ正常q行Q而浸泡式׃是将工g整个在蚀L中,只要保持溶液和工件之间的动态,p保证异Ş工g的各个部位进行新液与旧液q箋更换Q蚀L常进行?</p> <p style="text-indent:2em;"> 对于不大的^面工仉用喷淋式蚀M是效率、精度都优于式蚀刅R所以,对于扚w大、工件大适中的^面工件以采用h式ؓ首选。深圌鸿精密科技拥有先进的喷淋式蚀ȝ产线效率高、速度快、精度高Q适合大批量生产?</p></div> </div> <p class="text-left">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%c2%c1%b0%e5%b8%af%ca%b4'>铝板腐蚀</a>,<a href='/key.aspx?k=%cb%c4%b4%a8%c2%c1%b0%e5%b8%af%ca%b4%b9%a4%d2%d5%bc%db%b8%f1'>四川铝板腐蚀工艺h</a>,<a href='/key.aspx?k=%cb%c4%b4%a8%c2%c1%b0%e5%b8%af%ca%b4%b9%a4%d2%d5'>四川铝板腐蚀工艺</a>,</p> <p class="text-left">来源Q?a href='http://www.187200.tw/supply/4.html'>http://www.187200.tw/supply/4.html</a></p> <p class="text-left">发布旉 : 2017/7/11 0:00:00</p> </article> <hr class="m-sx-40"/> <div class="text-left">上一个:<a href="/supply/5.html">成都铜板腐蚀制作</a>    下一个:<a href="/supply/3.html">四川铝板作旧</a></div> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-3 col-lg-3"> <div class="ny-right"> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-12 col-lg-12"> <h4 class="ny-h4">相关新闻<small>Related News</small></h4> <ul class="list-unstyled clearfix n_list"> <li> <a href="/news/60.html" title="铝板腐蚀画表面腐蚀的因素有哪些" rel="nofollow">铝板腐蚀画表面腐蚀的因?/a> <small class="pull-right"><font style="color:red">2020-05-30</font></small> </li> <li> <a href="/news/41.html" title="铝板腐蚀介绍无连接点补强? rel="nofollow">铝板腐蚀介绍无连接点补强</a> <small class="pull-right"><font style="color:red">2018-11-06</font></small> </li> <li> <a href="/news/31.html" title="铝板腐蚀液中Z么要加入p的成䆾Q? rel="nofollow">铝板腐蚀液中Z么要加入</a> <small class="pull-right"><font style="color:red">2018-05-28</font></small> </li> <li> <a href="/news/19.html" title="铝板腐蚀厂家介绍氧化铝板使用率高的原? rel="nofollow">铝板腐蚀厂家介绍氧化铝板</a> <small class="pull-right"><font style="color:red">2017-12-05</font></small> </li> <li> <a href="/news/17.html" title="铝板腐蚀专业厂家介绍彩色不锈钢和铝板的工艺区? rel="nofollow">铝板腐蚀专业厂家介绍彩色</a> <small class="pull-right"><font style="color:red">2017-11-06</font></small> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </article> </section> <section class="case d_link"> <div class="container"> <h4 class="ny-h4">相关产品<small>Recent products</small></h4> <div class="row text-center"> <figure class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3 col-lg-3"> <a href="/supply/415.html" class="pic-link" target="" title="铝板腐蚀哪家? rel="nofollow"> <span class="case-hover"><span class="hover-link"></span> </span> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/30256/201907101759426953025654554.png?path=www.187200.tw/uploads/cp/201907101759426953025654554.png" alt="铝板腐蚀哪家? title="铝板腐蚀哪家?/></a> <h4><a href="/supply/415.html" rel="nofollow">铝板腐蚀哪家?/a></h4> </figure> <figure class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3 col-lg-3"> <a href="/supply/414.html" class="pic-link" target="" title="四川铝板雕刻" rel="nofollow"> <span class="case-hover"><span class="hover-link"></span> </span> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/30256/201907101758539763025651054.jpg?path=www.187200.tw/uploads/cp/201907101758539763025651054.jpg" alt="四川铝板雕刻" title="四川铝板雕刻"/></a> <h4><a href="/supply/414.html" rel="nofollow">四川铝板雕刻</a></h4> </figure> <figure class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3 col-lg-3"> <a href="/supply/413.html" class="pic-link" target="" title="成都铝板雕刻" rel="nofollow"> <span class="case-hover"><span class="hover-link"></span> </span> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/30256/201907101757070863025690271.jpg?path=www.187200.tw/uploads/cp/201907101757070863025690271.jpg" alt="成都铝板雕刻" title="成都铝板雕刻"/></a> <h4><a href="/supply/413.html" rel="nofollow">成都铝板雕刻</a></h4> </figure> <figure class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-3 col-lg-3"> <a href="/supply/412.html" class="pic-link" target="" title="铝板雕刻" rel="nofollow"> <span class="case-hover"><span class="hover-link"></span> </span> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/30256/201907101756074763025667721.jpg?path=www.187200.tw/uploads/cp/201907101756074763025667721.jpg" alt="铝板雕刻" title="铝板雕刻"/></a> <h4><a href="/supply/412.html" rel="nofollow">铝板雕刻</a></h4> </figure> </div> </div> </section> <div class="footer hidden-xs"> <footer class="container"> <div class="dibu"> <div class="d_2"> <h3>联系我们 Contact US</h3> <div class="address"> <ul> <li>四川省成都市金牛华大?/li> <li><strong>15908183828</strong></li> <li>15008248878 / 24 Hours 服务</li> <li><a href="mailto:309334910@qq.com" rel="nofollow">309334910@qq.com</a></li> <li class="sns">www.187200.tw</li> </ul> </div> </div> <div class="copy"> <ul class="w1000"> <a href="/" title="" rel="nofollow">|站首页</a> | <a href="/about/" title="" rel="nofollow">公司?/a> | <a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻中心</a> | <a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a> | <a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a> | <a href="/sitemap.xml" rel="nofollow">XML</a> | <a href="/sitemap.html" rel="nofollow">|站地图</a> </ul> <p>Copyright©www.187200.tw(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>)蜀之峰图文艺术腐蚀?/p> <p>成都不锈钢腐蚀哪家好?供应订做多少钱?四川铝板腐蚀厂怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供四川铝板腐蚀、成都铜板腐蚀厂家、成都不锈钢腐蚀制作、铜板腐蚀{品质优良的产品及报PƢ迎来电生定制Q?/p> <p>备案P<a target="_blank" rel="nofollow">蜀ICP?8002306?1</a>   <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1262935448'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1262935448%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> Powered by<a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">q搜天下</a></p> <p>热门城市推广:</p> </div> <div class="clear"></div> </div> </footer> </div> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href=" tel:15008248878"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品目</span> </a> </li> <li> <a href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>q回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script src="/template/NESTXY000011/js/p.mosaic.1.0.1.js"></script> <script src="/template/NESTXY000011/js/bootstrap.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY000011/js/jquery.nav.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY000011/js/banner.js"></script> <script src="/template/NESTXY000011/js/header.scroll.js"></script> <script src="/template/NESTXY000011/js/owl.carousel.min.js"></script> <script>$(function () { $("[data-toggle='tooltip']").tooltip(); });</script> <script src="/template/NESTXY000011/js/aos.js"></script> <script> AOS.init({ easing: 'ease-out-back', duration: 1000 }); </script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $(".side ul li").hover(function(){ $(this).find(".sidebox").stop().animate({"width":"124px"},200).css({"opacity":"1","filter":"Alpha(opacity=100)","background":"#ae1c1c"}) },function(){ $(this).find(".sidebox").stop().animate({"width":"54px"},200).css({"opacity":"0.8","filter":"Alpha(opacity=80)","background":"#000"}) }); }); //回到剙 function goTop(){ $('html,body').animate({'scrollTop':0},800); //滚回剙的时_小滚的速度快~ } </script> <a href="http://www.187200.tw/"><span class="STYLE1">201236ѡ7</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.hwxzbh.tw">ֽ</a> <a href="http://www.252922.tw">ѩԵ԰ʼʱȷ</a> <a href="http://www.sgnpli.tw">è齫</a> <a href="http://www.733084.tw">ֲʿ</a> <a href="http://www.722072.tw">11ѡ5н</a> <a href="http://www.xrsduv.tw">Ϻԭڻ</a> <a href="http://www.ittsaw.tw">ʱʱƽ̨עʲôһҳ</a> <a href="http://www.811476.tw">8ƻ</a> <a href="http://www.ayeryf.tw">Ȥ齫׿</a> <a href="http://www.675485.tw">Ӯȷ</a> <a href="http://www.gzsnay.tw">ֳ˰ټֶIJ_Ϸ</a> <a href="http://www.033796.tw">Ӯұȷ</a> <a href="http://www.cxcobh.tw">agͶע_½</a> <a href="http://www.693381.tw">Ʊ͸</a> <a href="http://www.pktndw.tw">ֵܹߵֻҷֱDZرҡ̫ҡ𲨱Һر</a> <a href="http://www.823769.tw">¼ʷ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>